A KATA adózás 2021-es változásai nem csak új adófizetési kötelezettségeket és a többes KATA státusz lehetőségének eltörlését hozták el, hanem ezekkel összefüggésben bizonyos tájékoztatási kötelezettségeket is előírt a kisadózóknak és a megbízóknak (kifizetőknek).

KISADÓZÓK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI 2021 ÉVTŐL

KATA-s vállalkozásoknak 2021.01.01-től a kifizetővel kötött szerződésében írásban kell tájékoztatást adnia a kisadózói státuszáról:

„A kifizetővel szerződéses jogviszonyba lépő adózó a szerződés megkötésekor írásban tájékoztatja a kifizetőt arról, hogy kisadózó vállalkozásnak minősül. Az adózó a változást megelőzően – a változás kezdő időpontjának megjelölésével – tájékoztatja a vele szerződéses jogviszonyban álló kifizetőt a kisadózó vállalkozás jogállása megszűnéséről vagy újrakeletkezéséről.”

FONTOS, hogy 2021.01.01 előtt megkötött szerződések esetében 2020.01.15-ig ezt pótolnia kell írásban ezen jellegű adókötelezettségét a törvény szerint:

„A 2020. december 31-éig kifizetővel létesített és 2021-ben még fennálló szerződéses jogviszony esetében a Magyarország 2021. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2020. évi LXXVI. törvénnyel megállapított 13. § (2) bekezdés szerinti tájékoztatást az adózó 2021. január 15-éig teljesíti.”

Ugyanúgy arról is kell tájékoztatni a megbízót 15 napon belül, ha a vele szerződésben álló vállalkozó kisadózói státusza megszűnik, vagy évközben KATA adózásban folytatja a vállalkozását.

Ennek főleg a belföldi ügyleteknél van kimondottan jelentősége, mert ebben az esetben a belföldi megbízót terheli 40%-os adófizetési kötelezettség, tehát nem elég a KATA-s vállalkozás által kiállított számlán lévő kötelező jellegű adat. Elvileg a mentességet élvező költségvetési szervek és a NEAK felé is nyilatkozni kell, viszont mivel ezek a bevételek mentesítve vannak a 40%-os adókötelezettség alól, de ennek így nincs semmi értelme.

MEGBÍZÓK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTEZETTSÉGEI 2021 ÉVRE VONATKOZÓAN

Annak a kifizetőnek, akit a kisadózónak juttatott bevétele után adókötelezettség terhelt, a következő év 01.31-ig adatot kell szolgáltatnia a kisadózók felé ezekről az adófizetés keletkeztető bevételekről. Ennek azért van kiemelt jelentősége, mert a KATA vállalkozás a tárgyévet követő év 02.25-ig tesz nyilatkozatot vagy nyújt be bevallást a tárgyévben szerzett bevételeivel kapcsolatban, és a (6/e) bekezdés alapján nem kell ezeket a bevételeket az éves keretében figyelembe vennie.

„A 8. § (6a) és (6c) bekezdésében említett kifizető a tárgyévet követő év január 31-ig tájékoztatja a kisadózó vállalkozást a 40 százalékos mértékű adó alapjaként figyelembe vett összegről”

Mivel sajnos a törvény nem részletezi, hogy „írásban” való tájékoztatásnak gyakorlatban mi a formai elvárása, ezért az alábbiakat tudjuk javasolni:

  • A meglévő szerződések esetén vagy papír alapon, vagy elektronikus hitelesítési lehetőségek esetén digitálisan történjen meg igazolhatóan a belföldi megbízók tájékoztatása

     

  • Új szerződéskötés esetén, ha írásban történik a szerződés kötés, akkor ott szerepeljen a KATA adózás a megbízott részéről, elektronikus szerződések vagy ÁSZF esetén a megbízó mindenképpen nyilatkozzon arról, hogy tudomást szerzett a megbízott KATA adóalanyiságáról.

Úgy gondolom elsősorban azoknál az ügyleteknél kell mindenképpen a fent leírt kötelezettségeket teljesíteni, amelyeknél várhatóan a 40%-os adókötelezettség felmerülhet a megbízó részéről (kapcsolt vállalkozások vagy nem kapcsolt évi 3 millió Forintot elérő kifizetések esetén).

A KATA 2021 KISOKOS – Az új szabályok értelmezése és megoldási alternatívák E-KÖNYV megrendelése esetén ajándékba küldünk egy szabályszerű KATA NYILATKOZAT MINTÁT, amivel könnyedén teljesítheti a 2021.01.15-ig ezen adókötelezettségét.

 

KATA 2021 KISOKOS