ADÓ KOCKÁZATOK CSÖKKENTÉSE

Minden adóalanynak meg kell felelnie az adójogszabályok által előírt adókötelezettségeknek. Ennek be nem tartását a törvény adó- és mulasztási bírságokkal szankcionálhatja. Ezért is javasolt – van amikor kötelező – szakembert igénybe venni a vállalkozás könyvelésének és adóügyeinek intézéshez eseti vagy folyamatos megbízással. Akárhogy is nézzük, a vállalkozó feladata és felelőssége a jogszabályoknak való megfelelés, ebben a megbízott könyvelő vagy adótanácsadó nyújthat segítséget nyújthat.
Természetesen egy olyan szolgáltató, aki nem napi 24 órában monitorozza a vállalkozás tevékenységét, csak a rendelkezésre álló információk alapján, vagy a korábbi tapasztalatai alapján mérheti fel az adókockázatokat. Ezért lehet előnyös, ha kimondottan erre a feladatra megbízás egy harmadik felet is, akinek kimondottan ez a feladata.

A törvény által előírt adókötelezettségek fontos része a kötelező bejelentések megtétele. Ezeket nem csak a vállalkozás megalapításakor, de a későbbiekben is záros határidőn belül meg kell tenni. A bejelentések alapvetően nem csak az adóalany nyilvántartás szerint előírt adatokat tartalmazzák,  hanem a különböző adónemek jogszabályai által kötelezően szolgáltatandó információkat is jelentik. 


Mondhatni az egyik legfontosabb adókötelezettség az adók törvények által meghatározott módon és mértékben való adók bevallása. A magyar adórendszer a legtöbb esetben (egyelőre) önadózás módján történik, tehát az állam a vállalkozásokban megelőlegezett bizalommal az adózókra hagyja ezeket a feladatokat.
Tehát a vállalkozónak tudnia kell, hogy melyik adónemekben van adókötelezettsége és milyen mértékben. A bevallások, amelyek a jogszabályban előírt adatokat tartalmazzák, állapítja meg az adózó a fizetendő adóját, vesz igénybe kedvezményeket, és nyilatkozik az esetleges adómentességéről. Azaz kiemelten fontos, ezek mindenképpen rendben legyenek, mert csak egy adóellenőrzés után ezek már nem javíthatóak vagy pótolhatóak. 

Mivel legtöbbször a magyar adórendszer a bevételeket adóztatja meg, emiatt nagyon szigorú szabályai vannak az értékesítési tevékenység bizonylatolásának. Tehát a vállalkozónak fokozottan kell erre figyelni, hogy a bizonylatait a törvény által előírt tartalommal és formában hiánytalanul állítsa elő, és őrizze meg. 

Összességében az adónak minden adókötelezettségével kapcsolatos bizonylatát, nyilvántartását, könyvelését és analitikáját a törvény által előírt formában kell elkészítenie és megőriznie, hogy egy esetleges ellenőrzés során ezzel tudja alátámasztani a fizetendő vagy visszaigényelt adóját. Mondhatni a bizonyítás és annak hitelt érdemlő igazolás az adózó feladata, azaz már a kezdetektől a jogszabályok által előírt dokumentumokat kell előállítania.

Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy nem csak a vállalkozások, hanem a magánszemélyek jövedelemszerzése is tartogathat adózási kockázatokat. Nekik is éves adóbevallást kell készíteniük a szerzett bevételeikről, azt csökkentő költségeikről, valamint az adókedvezményeket és adóvisszatérítésekről is számot kell adniuk. Ezeknek az alátámasztására ugyanúgy bizonylatokat és igazolásokkal kel rendelkezniük, hogy egy ellenőrzés során alá bizonyítani tudják a bevallott adatok hitelességét.
Munkabéren kívül is lehetnek olyan jövedelmei a magánszemélynek, amelyek adófizetési kötelezettséget vonhatnak maga után – ilyenek főleg a az ingatlan, ingóság vagy befektetésekből származó bevételek – amelyekről a legtöbb esetben önadózás módján kell adatot szolgáltatni és adót fizetni.