ADÓTANÁCSADÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 

 

1. Szolgáltató adatai

Lestyán Péter egyéni vállalkozó

Vállalkozói nyilvántartás száma: 51134752
Nyilvántartásba vétel napja: 2017.01.31

Adószáma: 68040570-1-33
Statisztikai számjel: 68040570692023113
Székhely: 2230 GYÖMRŐ WEKERLE UTCA 52. II ép. FS em. 1 ajtó
NGM adószakértői regisztrációs szám: 3121588
NGM könyvelői nyilvántartási szám: 190886

2. A tartalom védelme

A felhasználó azzal, hogy adótanácsadási szolgáltatási igényét elküldi a www.online-adotanacsadas.hu oldal felületén a Szolgáltatónak, elfogadja az általános szerződési feltételeket.

A weboldalon megjelenő minden tartalom a szolgáltató törvény által védett szellemi tulajdonát képezi. A weboldalon közzétett tartalmak egészben vagy részben történő bármilyen felhasználása, másolása, feldolgozása, adatbázisban történő tárolása, rendszerezése, átcsoportosítása, változatlan, vagy bármilyen módosítást vagy átdolgozást követő közzététele, terjesztése és kereskedelmi forgalomba hozatala kizárólag a szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével történhet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 36. § (2) bekezdése alapján.

Felhasználó a weboldalon található tartalmakat kizárólag saját célra számítógépe merevlemezére lementheti és kinyomtathatja.
A weboldalon található tartalmak jogosulatlan felhasználása büntető- és polgári jogi, illetőleg szerzői jogi következményeket vonhat maga után. A szolgáltató értesítéssel élve eltávolítási eljárásban követelheti az interneten megjelentetett jogsértő tartalom eltávolítását. A szolgáltató továbbá bírósági úton követelheti a jogsértés megállapítását, abbahagyását, a jogsértéstől való jövőbeni eltiltást, valamint elégtétel adását és a jogsértéssel okozott vagyoni és nem vagyoni károk megtérítését.
A weboldalról információkat felhasználni kizárólag úgy lehet, hogyha az adott információ mellett hivatkozás van a www.online-adotanacsadas.hu weboldalra és az eredeti információ nem módosul.

2. Felhasználói jogok, korlátozások

2.1. Látogató

A www.online-adotanacsadas.hu weboldal olyan felhasználói, akik nem küldték el az adótanácsadási szolgáltatási igényüket. A weboldal ingyenesen elérhető tartalmait olvashatják, használhatják. A látogatók a díj ellenében megvásárolható elektronikus kiadványokhoz (E-KÖNYV és ADÓKALKULÁTOROK) nem férnek hozzá.

2.2. Adótanácsadási szolgáltatás kérő személy

Olyan látogató, amely az www.online-adotanacsadas.hu oldal bármely felületén megküldi a szolgáltatási igényét, amely a szolgáltatóhoz írásos formában érkezik meg. A szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy csak olyan szolgáltatási igényre küldjön árajánlatot, amelyet a mérlegelése szerint a megadott információk és ismert körülmények alapján felelős tanácsadást tud nyújtani. A szolgáltató figyelembe veszi a saját kapacitását is az ajánlattevéssel összefüggésben. Ha a tanácsadási igény célzottan szándékos adóelkerülést, jogszabályba ütköző tevékenységet vagy az adótanácsadó szakmai és polgárjogi felelősségének kockáztatását vonná magával, a szolgáltatási igény automatikusan elutasításra kerül mindennemű visszajelzés nélkül.

2.3. Ügyfél

Ügyfélnek tekinthető az a személy, aki elfogadta a szolgáltató írásos árajánlatát, és adótanácsadási szolgáltatásra kapott díjbekérőt megfizette. Az Ügyfél a díjbekérő megfizetésével egyértelmű ráutaló magatartást tesz az Általános Szerződési Feltételek és az Adatkezelési Feltételek elfogadására. A számla a díjbekérő megfizetésével egyidejűleg kerül kiállításra. A szolgáltatás díja visszakövetelhető, ha nem történt meg a tanácsadás. A tanácsadás megkezdése a tanácsadás időtartalmától és átadott információktól függetlenül teljesített tanácsadási szolgáltatást von maga után. A tanácsadás megkezdése után tehát a díj nem követelhető vissza, csak a szolgáltató egyedi mérlegelése és méltányosság alapján.

3. Adótanácsadási szolgáltatás

3.1. Adótanácsadás formái

  • E-mailes állásfoglaláskérés
  • Telefonos válaszadás
  • Messenger üzenetváltás
  • Videóhívásos konzultáció Skype/Messenger/Google

3.2. Adótanácsadási időintervalluma

Az eseti Adótanácsadás minimális időintervalluma 1 óra, az árajánlat 1 óra díjára kerül megállapításra. Második órától fél órás elszámolásban történik az elszámolás, tehát a következő lépcső a 1,5 órás szolgáltatás.

3.3. Adótanácsadási típusok

3.3.1. Eseti Adótanácsadás

  1. Fogalmazza meg a kérdését, küldje el nekünk az oldalon keresztül, vagy e-mailben
  2. Felvesszük Önnel a kapcsolatot e-mailben vagy telefonon, és tájékoztatjuk Önt a válaszadás részleteiről
  3. Miután elfogadja az ajánlatunkat és minden információ átnyújtásra került, elkezdjük a munkát
  4. Megkapja a kidolgozott válaszát, majd kérésre a NAV-tól állásfoglalást kérünk.

3.3.2. Folyamatos Adótanácsadás

Egy átalánydíj alapon működő megoldás akkor, ha szeretné, hogy az előre egyeztetett adózási kérdésekre mindig naprakész és gyorsan elérhető válaszokat kapjon.

A folyamatos adótanácsadás során munkaidőn belül telefonos vagy online elérhetőséget biztosítunk, tehát a kérdéseit közvetlenül a probléma felmerülésekor felteheti, nem kell előre időpontot egyeztetnie, vagy újra megadni az adatait, hiszen a nyilvántartásunkban ezek már rögzítésre kerülnek.

Ez a szolgáltatás tartalmazhat havi rendszerszerességű bevallás készítési szolgáltatást is.

3.3.3. GYORS KÉRDÉS-VÁLASZ szolgáltatás

A szolgáltatás maximálisan 2-3 röviden megválaszolható kérdés, illetve online tanácsadás keretin belül maximum 15 perces telefonos/skype/messenger konzultációra ad lehetőséget az előre megadott kérdésekkel kapcsolatosan.

3.4. Árak, és rendelési feltételek

Az Adótanácsadás díjai egyedileg – az érintett témakör, a kérdés összetettsége, a tanácsadás formáját és határidejét figyelembe véve – kerül megállapításra a szolgáltatási igény beérkezését követően e-mailes árajánlat formájában.
Ezen kívül a GYORS KÉRDÉS-VÁLASZ szolgáltatás, az E-KÖNYV és ADÓKALKULÁTOR csomagok mindenkori hatályos árai a megrendelő oldalon kerülnek feltüntetésre.

Általános Szerződési feltételek

A www.online-adotanacsadas.hu oldalon megrendelhető elektronikus termékek (E-KÖNYV és ADÓKALKULÁTOROK) ellenértéke fizethető bankkártyával, átutalással, postai csekken. A megrendelt terméket e-mailen juttatjuk el megrendelőhöz. Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően már csak az ügyfélszolgálat megkeresésével javíthatóak. A szerződés magyar nyelven jön létre és rá a magyar jog az irányadó. A szerződéstől a kiadvány átvételéig (szolgáltató általi megküldéséig) lehet elállni. Ebben az esetben a kiadó köteles a megrendelő által kifizetett összeget legkésőbb 30 napon belül visszafizetni.

Az itt nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadók.

Az E-KÖNYV és Adókalkulátorok a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

„a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól” értelmezésében „4. § 1. digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat” minősül, erre tehát az a megrendelő az e-mailen történő kiküldés után elállási jogot nem érvényesíthet, tehát a kifizetett összeg nem visszakövetelhető.

4. A szolgáltató felelősségének korlátozása

A szolgáltatót nem terheli felelősség a fentiek alapján a felhasználók nem kellő elővigyázatossággal kezelt saját jogosultságai miatt bekövetkező esetleges károkért, valamint személyiségi jogukat ért sérelemért.
A weboldalon közzétett tartalmak a megjelenésük időpontjában hatályos jogszabályi rendelkezések alapján készülnek, a tartalmuk újabb, a témával kapcsolatos jogszabályi előírások megjelenésével hatályát veszíthetik. A szolgáltató nem vállal felelősséget az információk elavulásából eredő károkért és ebből eredő következményekért.
A szolgáltató felhívja a figyelmet arra az egyes cikkek tartalmával kapcsolatban, hogy azok tartalmát a felhasználók egyedi igényeinek figyelembevételével lehet kizárólag felhasználni minden esetben! A szolgáltató nem vállal felelősséget az információk személyre szabásának elmulasztásából eredő károkért és abból eredő következményekért.
A szolgáltató és vele kapcsolatban álló szerkesztők, szakértők által összeállított és az oldalon bármilyen formában közzétett tartalmak nem minősülnek tanácsadásnak, ezért azok alkalmazása és annak következményei a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartoznak.
A www.online-adotanacsadas.hu weboldalon található kalkulátorok, táblázatok, számítások, példák eredményei tájékoztató jellegűek, az eredmények alkalmazása, illetőleg ennek módja a felhasználó kizárólagos felelősségi körébe tartozik.

A szolgáltatásaink részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat minden felhasználónk saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga adott felhasználót illeti, ugyanakkor a szolgáltató jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat felhasználni bármilyen formában. A cikkekhez kapcsolódó hozzászólásokat harmadik személy csak személyes használatra nyomtathatja, használhatja fel, illetve terjesztheti, kizárólag a szolgáltató írásbeli hozzájárulásának birtokában.
A weboldal számos olyan hivatkozást (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira irányít át. Ezen külső szolgáltatók adat- és információvédelmi kötelezettségeinek teljesítéséért, gyakorlatáért a szolgáltatót felelősség nem terheli.
A szolgáltató kizárja a felelősségét minden olyan kárért, mely az www.online-adotanacsadas.hu weboldalon található szolgáltatások nem szakszerű vagy nem jogszerű felhasználásából ered.
A szolgáltató az online működés tekintetében kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely előre nem látható, illetve el nem hárítható külső okból (pl. vis maior) ered.
A szolgáltató kifejezetten kizárja felelősségét a következményi károk tekintetében.
A szolgáltató kártérítési felelősségének felső összeghatára az adótanácsadási szolgáltatás díjára korlátozott, kivéve, ha jogszabály a felelősség ilyen korlátozását kifejezetten kizárja.

5. Nyilatkozat a személyes adatok védelméről

A www.online-adotanacsadas.hu weboldal felhasználóira a szolgáltató általános adatvédelmi elvei az irányadók.
A weboldal számos olyan hivatkozást (linket) tartalmaz, amely más szolgáltatók oldalaira irányít át. Ezen külső szolgáltatók adat- és információvédelmi kötelezettségeinek teljesítéséért, gyakorlatáért a szolgáltatót felelősség nem terheli.

6. Vitarendezés

A weboldal Általános Szerződési Feltételeinek hatálya alá tartozó valamennyi szerződésből eredő jogvita esetére a Felek alávetik magukat a Monori Járási Bíróság illetékességének.