A cikksorozat előző részeiben a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák adómentességéről, valamint a 25 év alattiak és a 30 alatti anyák adóalap kedvezményéről írtunk összefoglaló cikkeket.
Ebben a részben a további Személyi jövedelemadó (SZJA) adóalap kedvezmények kerülnek bemutatásra, tehát ezek nem teljes mértékű adókedvezmények, hanem az adó alapját csökkentik (vagy akár teljesen le is nullázzák).

Amennyiben adófizetésre kötelezett magánszemély több adóalap kedvezményre is jogosult, a Személyi Jövedelemadó Törvény (1995. évi CXVII. törvény, továbbiakban Szja törvény) meghatározza a kedvezmények adóalapból történő levonásának sorrendjét. A kedvezmények alkalmazási sorrendje a következőképpen alakul:

  1. 25 év alattiak kedvezménye,
  2. 30 év alatti édesanyák kedvezménye,
  3. személyi kedvezmény,
  4. első házasok kedvezménye,
  5. családi kedvezmény

Személyi kedvezmények érvényesítése

A személyi kedvezményeket adóalap csökkentéseként lehet alkalmazni, beleértve a négy vagy több gyermeket nevelő anyák, a 25 év alatti fiatalok, a 30 év alatti anyák és az első házasok kedvezményeit, továbbá a családi kedvezmények alkalmazását megelőzően.

Kedvezmény igénylésének jogosult köre

A kedvezményt azok a magánszemélyek igényelhetik, akik súlyos fogyatékosságot igénylő betegségek miatt jogosultak kedvezményre, amint azt a 335/2009. (XII. 29.) Kormányrendelet részletezi. Ez magában foglalja azokat is, akik rokkantsági járadékban vagy fogyatékossági támogatásban részesülnek, amint az Szja törvény 29/E. § (2) bekezdése előírja.

Az igazolások és a minősítések

A fogyatékosság minősítéséről és igazolásáról a 49/2009. (XII. 29.) EüM rendelet rendelkezik. Az orvosi igazolások és a fogyatékosság, rokkantság vagy támogatásokról szóló határozatok az igénylés alapjául szolgálnak. Az adatszolgáltatást a ’K51 jelű nyomtatványon kell teljesíteni az adóhatóság felé.

Jogosultsági hónapok és betegségek

A jogosultsági hónapokat azok a hónapok képezik, amikor a fogyatékos állapot legalább egy napig fennáll. A súlyos fogyatékosságot okozó betegségeket a Kormányrendelet melléklete tartalmazza, BNO kódokkal együtt, és meghatározott betegségcsoportok szerint osztályozva.

Rokkantsági és fogyatékossági támogatások

A rokkantsági járadékra az jogosult, akinek 25 éves kora előtt keletkezett egészségkárosodása van, míg a fogyatékossági támogatásra az 18 éven felüli, súlyosan fogyatékossággal élő személyek jogosultak. Az igényeket a járási hivatalok felé kell benyújtani.

Kedvezmény mértéke és igénybevétele

A kedvezmény mértéke a minimálbér egyharmada havonta (2023-ban 77.333 Ft adóalap kedvezmény, azaz 11.600 Ft havi adókedvezmény) száz forintra kerekítve. A kedvezmény érvényesítéséhez írásbeli nyilatkozat szükséges a munkáltató részére, amely tartalmazza a fogyatékos állapot kezdő és záró napját. A kedvezmény az állapot kezdő napjának hónapjában vehető először figyelembe.

Változások kezelése

Bármely változás esetén új nyilatkozat benyújtása vagy a régi visszavonása szükséges. A nyilatkozatokat mind a munkáltatónak, mind a magánszemélynek meg kell őrizni. Az igazolásokat nem kell a nyilatkozathoz csatolni, de azokat az elévülési időn belül meg kell őrizni.

Összefoglalva, a személyi kedvezmény kizárólag a jogosult magánszemély által vehető igénybe, és nem adható át más személyeknek. Az évközi kedvezmény igénybevételét a munkáltató vagy a kifizető figyelembe veheti, de a jogosultság megalapozása érdekében a személyi jövedelemadó bevallásában is pótolható.

Az első házasok kedvezményének alkalmazása

Az első házasok kedvezménye lehetővé teszi az arra jogosult magánszemélyek számára, hogy csökkentsék összevont adóalapjukat a négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezménye, a 25 év alatti fiatalok kedvezménye, és a 30 év alatti anyák kedvezménye után, de még a családi kedvezmény előtt. Fontos, hogy ha a magánszemély mindkét kedvezményre jogosult, de nem áll rendelkezésére elegendő adóalap, akkor családi járulékkedvezmény igénybevételére van lehetősége.

Kedvezményre jogosultak köre

Az első házasok kedvezményét az a házaspár veheti igénybe, ahol legalább az egyik fél számára ez az első házasság, mint azt az Szja törvény 29/C. § (2) bekezdése kimondja. Az életkor itt nem számít, így a fiatal házasok ugyanúgy jogosultak a kedvezményre, mint azok, akik idősebb korukban kötik első házasságukat. A kedvezmény bejegyzett élettársak számára is elérhető, köszönhetően a 2009. évi XXIX. törvény 3. § (1) bekezdésének, amely szerint a bejegyzett élettársi viszonyok esetében a házastársakra vonatkozó szabályok az irányadóak.

A kedvezmény mértéke és időtartama

A házastársak által együttesen igénybe vehető kedvezmény összege jogosultsági hónaponként 33 335 forint, adóban kifejezve 5000 forint. A kedvezmény igénybevételének időtartama a házasságkötést követő legfeljebb 24 hónapig terjedhet, ahol az első jogosultsági hónap a házasságkötést követő hónap.

További szabályok és feltételek

Amennyiben a házaspár a 24 hónapos időszak alatt gyermeket vállal, a kedvezmény továbbra is igénybe vehető, de ebben az esetben az első házasok kedvezményét a családi kedvezmény előtt kell alkalmazni. A kedvezmény nem érvényesíthető tovább, ha a 24 hónapos időszak alatt a házasság felbomlik vagy az egyik fél elhalálozik. Ilyen esetekben új adóelőleg-nyilatkozat benyújtása szükséges.

Speciális szabályok 25 év alatti fiatalokra

Ha mindkét házastárs 25 év alatti, akkor az első házasok kedvezményét az a hónapban lehet először igénybe venni, amelyiket az egyik házastárs 25. életévének betöltése megelőzi. Azonban, ha a házasságkötéskor az egyik fél már betöltötte a 25. évet, akkor a kedvezmény az általános szabályok szerint, a házasságkötést követő hónaptól vehető igénybe.

A kedvezmény igénybevétele

A házastársak közösen is igénybe vehetik a kedvezményt, amennyiben közös nyilatkozatot tesznek, még akkor is, ha a kedvezményt kizárólag az egyikük érvényesíti. Az adóelőleg-nyilatkozatnak tartalmaznia kell a magánszemély nevét, adóazonosító jelét, a kedvezmény közös érvényesítésére vonatkozó döntést, a házasságkötés napját, valamint az adott munkáltató vagy kifizető nevét és adószámát.