A cikksorozat előző részében a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák adómentességéről osztottunk meg lényeges információkat. Ebben a részben már Személyi jövedelemadó (SZJA) adóalap kedvezmények kerülnek bemutatásra, tehát ezek nem teljes mértékű adókedvezmények, hanem az adó alapját csökkentik (vagy akár teljesen le is nullázzák).

Amennyiben adófizetésre kötelezett magánszemély több adóalap kedvezményre is jogosult, a Személyi Jövedelemadó Törvény (1995. évi CXVII. törvény, továbbiakban Szja törvény) meghatározza a kedvezmények adóalapból történő levonásának sorrendjét. A kedvezmények alkalmazási sorrendje a következőképpen alakul:

  1. 25 év alattiak kedvezménye,
  2. 30 év alatti édesanyák kedvezménye,
  3. személyi kedvezmény,
  4. első házasok kedvezménye,
  5. családi kedvezmény

25 év alattiak adóalap kedvezménye

A 2022. január 1-től elérhető 25 év alattiak számára nyújtott kedvezmény lehetővé teszi a jogosult fiatalok számára, hogy ne kelljen személyi jövedelemadót fizetniük a meghatározott havi kedvezményösszeg határáig a jogosultsági időtartam alatt az összevont adóalapba eső jövedelmeik után. Ez a kedvezmény az anyák számára nyújtott négy vagy több gyermek utáni kedvezmény után, de minden más kedvezmény előtt alkalmazható.

A jogosultság köre

Az érintett fiatalok a 25. születésnapjukig élhetnek e kedvezménnyel. Az érvényesítés szempontjából releváns hónapok azok, amikor a fiatal még nem töltötte be a 25. életévét, az utolsó jogosultsági hónap pedig az, amelyben a 25. születésnap bekövetkezik [Szja törvény 29/F. § (3) bekezdés].

Amennyiben a fiatal egyidejűleg jogosult az első házasok és a 25 év alattiak kedvezményére is, és házastársa szintén 25 év alatti, akkor az első házasok kedvezményének első jogosultsági hónapja az a hónap lesz, amikor az egyik házastárs betölti a 25. életévet [Szja törvény 29/F. § (5) bekezdés].

Kedvezmény alapelve

E kedvezmény fő célja, hogy a fiatalok munkajövedelmét mentesítse az személyi jövedelemadó terhe alól, így a törvény megnevezi azokat a jövedelemfajtákat, amelyek figyelembe vehetők a kedvezmény érvényesítésekor, hasonlóan a négy vagy több gyermeket nevelő anyáknak nyújtott kedvezmény esetében [29/F. § (3) bekezdés].

Kedvezmény mértéke

A kedvezmény éves összeghatára nem lépheti túl a jogosultsági hónapok száma és a teljes munkaidőben foglalkoztatottaknak a Központi Statisztikai Hivatal által a tárgyévet megelőző év júliusában közzétett nemzetgazdasági szintű bruttó átlagkeresetének szorzatát. 2024-ben a havi kedvezmény összege 576 601 forint, az éves összeg pedig, 12 jogosultsági hónapot számítva, 6 919 212 forint. Ez azt jelenti, hogy 2024-ben legfeljebb 6 919 212 forintnyi jövedelem mentesülhet az személyi jövedelemadó alól, ami adóban kifejezve 1 037 882 forint megtakarítást jelenthet [Szja törvény 29/F. § (2) bekezdés].

2023-ra vonatkozó összegek: havi kedvezmény összege 499.952 Ft, 12 havi jogosultságra pedig évi 5.999.424 Ft, tehát évi max 899.914 Ft SZJA kedvezmény érvényesíthető

A kedvezmény igénybevétele

Mivel a fiatal életkora ismert a jövedelmet folyósító munkáltató vagy kifizető számára, így a fiatalnak nem szükséges külön nyilatkoznia a kedvezmény érvényesítése iránti igényéről, mivel a munkáltatónak vagy kifizetőnek automatikusan érvényesítenie kell azt. Azonban, ha a fiatal nem kívánja igénybe venni a kedvezményt annak értékbeli korlátozása vagy adóbevallásban való érvényesítése miatt, erről nyilatkozatot kell tennie [Szja törvény 48. § (3d) bekezdés].

Az alkalmi munkát végző kifizetők is jogosultak a kedvezmény alkalmazására, és a kedvezményre jogosult személyek nyilatkozhatnak arról, hogy bizonyos esetekben (például ha a munkaviszonyban már kimerítették a kedvezmény értékbeli korlátját) nem kívánják igénybe venni a kedvezményt.

Amennyiben a fiatal nem nyilatkozik, a kedvezményt folyósító munkáltató vagy kifizető automatikusan csökkenti a fiatal adóelőleg-alapját a jogosultsági hónapokra számított kedvezmény összegével [Szja törvény 48. § (3d) bekezdés].

Ha a fiatal nem kéri a kedvezmény teljes vagy részleges érvényesítését, és ezáltal keletkezett adókülönbözet meghaladja az évi 10 ezer forintot, a fiatalat 12 százalékos különbözeti bírság terheli, amit az éves adóbevallásában kell külön feltüntetni és a személyi jövedelemadóra vonatkozó szabályok szerint kell megfizetni [Szja törvény 48. § (4a) bekezdés].

Amennyiben a fiatal a családi kedvezményre is jogosult, és a 25 év alattiak kedvezményének érvényesítése után nem marad adóköteles jövedelme, a családi kedvezmény összege családi járulékkedvezményként érvényesíthető a megfelelő nyilatkozat leadásával.

A kedvezmény a személyi jövedelemadó bevallás során is érvényesíthető. Amennyiben a jogosultság fennáll, a NAV az elérhető adatok alapján az adóbevallási tervezetben feltünteti a fiatalnak járó kedvezmény összegét.

30 év alatti anyák adóalap kedvezménye

Kedvezmény Jogosultsági Köre

A kedvezményt azok a nők vehetik igénybe, akik a 30. életévüket még nem töltötték be és gyermeket várnak, akár saját, akár örökbefogadott gyermekről legyen szó, amennyiben a családi kedvezmény jogosultságuk a 30. születésnapjukat megelőző napig fennáll. Az érintett anyák már a terhesség 91. napjától jogosultak a kedvezményre, feltéve, hogy ezen időpontig nem töltik be a 30. életévüket. Az örökbefogadás esetén az örökbefogadásnak szintén a 30. életév betöltése előtt kell megtörténnie.

Kedvezmény Igénybevételének Időszaka

A kedvezmény először az anya 25. életévének betöltését követő hónaptól vehető igénybe, és az az év utolsó hónapjáig jár, amelyben az anya a 30. életévét betölti. Fontos, hogy a kedvezményre való jogosultság már a 30. életév betöltése előtti napon fennálljon.

Kedvezmény Mértéke és Alapja

A kedvezmény csak aktív, munkából származó jövedelmek esetében alkalmazható, passzív jövedelemforrások, mint például tőkejövedelmek vagy bérbeadásból származó jövedelmek esetén nem. A kedvezmény mértéke a bruttó átlagbér függvényében van meghatározva, 2024-ben a havi maximum 576 601 forint, az éves maximum pedig 12 hónap alapján számítva 6 919 212 forint.

2023-ra vonatkozó összegek: havi kedvezmény összege 499.952 Ft, 12 havi jogosultságra pedig évi 5.999.424 Ft, tehát évi max 899.914 Ft SZJA kedvezmény érvényesíthető

Igénybevétel Módja

A kedvezményt érintő anyák adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek a kedvezmény érvényesítése érdekében, amit a munkáltatójuk vagy kifizetőjük felé kell benyújtaniuk. Ha az anya jövedelme a kedvezmény érvényesítésével nullára csökken, akkor a családi kedvezményt járulékkedvezményként veheti igénybe.

A kedvezmény érvényesítésével kapcsolatos további részleteket és nyilatkozatokat az éves adóbevallásban kell rögzíteni, beleértve a kedvezményre jogosító gyermek vagy magzat adatait is. Az anyák számára lehetőség van a nyilatkozat év közbeni visszavonására, ha a jövedelmük eléri a korlátozásokat, vagy ha az adóév során a befizetendő különbözet meghaladná a 10 ezer forintot, ekkor különbözeti bírság fizetése válhat szükségessé.