2022 Egyéni vállalkozói adókalkulátor (Átalányadózás/Vállalkozói jövedelemadó)

Főállású SZJA Átalányadózó/Vállalkozói jövedelemadózást 2022.09.01-től alkalmazó egyéni vállalkozók havi „kötelező” járulék fizetése került bemutatásra. Azoknak ajánlom figyelmébe főleg, akik a várható KATA változások miatt nem tudják sajnos majd tovább alkalmazni a KATA adózást.

Biztosított – azaz főfoglalkozású – egyéni vállalkozónak minősül, aki:

• egyidejűleg nem áll legalább heti 36 órás foglalkoztatással járó munkaviszonyban,

• nem folytat tanulmányokat közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében

• nem minősül kiegészítő tevékenységet folytatónak, (azaz saját jogú nyugdíjas)

• egyéni vállalkozó, és egyidejűleg társas vállalkozóként is biztosított, főszabályként egyéni vállalkozói jogviszonyában minősül főfoglalkozásúnak (ez esetben a társas vállalkozásnál fennálló járulékfizetési kötelezettség alapja a ténylegesen elért, járulékalapot képező jövedelem), továbbá akkor,

• ha a foglalkoztatása más foglalkoztatónál egyidejűleg nem munkaviszonyban történik, (pl: megbízási, vállalkozási jogviszony).

 

Bizonyára már a legtöbb veszélybe került főállású KATA adózó szerzett arról információt, hogy mennyibe fog kerülni a vállalkozás „rezsije”, tehát ezeket az összegeket minden hónapban meg kell fizetni, akár van bevétele akár nincs az egyéni vállalkozónak:

1. Csakis kizárólag szakképzettséget nem igénylő tevékenység végzése esetében:

18,5% TB járulék= 37.000 Ft + 13% Szocho 29.250 Ft=66.250 Ft

(2023-ban 20%-os Minimálbér emelkedés esetében 79.500 Ft)

2. Van olyan tevékenysége, ami szakképzettséget igényel:

18,5% TB járulék= 48.100 Ft + 13% Szocho 38.025 Ft=86.125 Ft

(2023-ban 20%-os Minimálbér emelkedés esetében 103.350 Ft)

Tegyük hozzá, hogy ezen felül még várhatóan több járulékot kell még fizetni, ha a havonta a számított jövedelem meghaladja a minimálbér összegét!

Emellett mindkét adózási módban SZJA fizetési kötelezettség is keletkezik a számított jövedelem után! (erről is fogunk írni)

RÉSZLETESEBB INFORMÁCIÓK:

A biztosított (főfoglalkozású) egyéni vállalkozó a társadalombiztosítási ellátások és a munkaerő-piaci célok fedezetére a járulékalapot képező jövedelme után:

• 15 % Személyi jövedelemadót

• 13 % Szociális hozzájárulási adót (de legalább havonta a minimálbér 112,5 % után)

• 18,5 % Társadalombiztosítási járulékot fizet,(de legalább havonta a minimálbér 100 % után)

Tehát a két SZJA adózás esetében így néz ki a gyakorlatban a havi adófizetés:

SZJA Vállalkozói jövedelemadónál a járulékalapot képező jövedelem a vállalkozói kivét (ha vállalkozói kivét összege nem éri a minimálbért, akkor TB járulékot a minimálbér után, Szociális hozzájárulási adót meg a minimálbér 112,5% után kötelezően meg kell fizetni), de SZJA-t csak a vállalkozói kivét után kell fizetni.

SZJA Átalányadónál a járulékalapot képező jövedelem az átalányban megállapított jövedelem adóköteles része (ha az adóköteles rész nem éri el a minimálbért, akkor TB járulékot a minimálbér után, Szociális hozzájárulási adót meg a minimálbér 112,5% után kötelezően meg kell fizetni), de SZJA-t csak az átalányban megállapított jövedelem adóköteles része után kell csak fizetni.

Fontos megjegyezni, hogy a minimálbér a kötelezően fizetendő járulékok (járulékfizetés alsó határ) esetében:

– a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összege, ha az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége vagy a társas vállalkozó főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget vagy középfokú szakképzettséget igényel, (2022.01.01-től 260.000 Ft/hónap)

– ennek hiányában a tárgyhónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összege (2022.01.01-től 200.000 Ft/hónap)

Mellékállású, azaz több biztosítási jogviszonyban állónak minősül az az egyéni vállalkozó, aki:

• a vállalkozás folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll és abban foglalkoztatása eléri a heti 36 órát vagy

• a vállalkozás folytatásával egyidejűleg nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat

A mellékállású egyéni vállalkozónak csak a tényleges jövedelme után keletkezik SZJA és járulék fizetési kötelezettsége, a kötelezően fizetendő minimálbér utáni járulékokat nem kell megfizetnie havi szinten.

Kiegészítő tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas egyéni vállalkozó a jövedelme után csak a 15%-os Személyi jövedelemadót köteles megfizetni, Társadalombiztosítási járulékot és Szociális hozzájárulási adót sem.

2022 Egyéni vállalkozói adókalkulátor (Átalányadózás/Vállalkozói jövedelemadó)