Ahogy közeledik a 2023-as évi iparűzési adóbevallás benyújtásának határideje, valamint az egyszerűsített iparűzési adóalap-meghatározási mód választásának vagy lemondásának végső napja (2024. május 31.), kérjük, hogy mielőbb tekintse át a számára legkedvezőbb adózási opciókat.

 

2023-tól jelentősen módosult az iparűzési adó egyszerűsített adóalap-meghatározási módszere, és a legtöbb kisvállalkozó már élt a lehetőséggel. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 39/A. §-a tartalmazza a pontos szabályokat. Ezen szabályok értelmében az úgynevezett „kisvállalkozók” esetében, bizonyos bevételi limit alatt, akár bevallás nélkül is leegyszerűsíthető a helyi iparűzési adófizetésük, így könnyebbé válik számukra az adókötelezettségeik teljesítése. Kisvállalkozónak minősülnek azok a vállalkozások, melyek éves nettó bevételi szintje nem haladja meg a 25 millió forintot, valamint a kiskereskedelmi átalányadózást választó egyéni vállalkozók esetében a 120 millió forintot.

Az újonnan érvénybe lépett szabályok egyik fontos egyszerűsítése, hogy ha a kisvállalkozó az egyszerűsített adóalap-meghatározást választja, akkor az iparűzési adóját általában „HIPAK” adóbevallás benyújtása nélkül, évente egyszer, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig (általában május 31-ig) kell megfizetnie, mint iparűzési adóelőleget vagy adót.

Amikor egy kisvállalkozó a székhelyére és telephelyeire jutó iparűzési adóalap meghatározását végzi, az alábbiak szerint alakul:

  • Ha a vállalkozó éves bevétele nem haladja meg a 12 millió forintot, akkor a székhelyre és minden egyes telephelyre jutó adóalap 2,5-2,5 millió forintot tesz ki, mely esetben az éves iparűzési adó 50 ezer forint (2% adókulcs esetében)
  • Amennyiben a vállalkozó éves bevétele meghaladja a 12 millió forintot, de 18 millió forint alatt marad, akkor mind a székhelyre, mind a telephelyekre 6-6 millió forint az adóalap, az éves iparűzési adó pedig 120 ezer forint. (2% adókulcs esetében)
  • Ha a vállalkozó éves bevétele 18 millió forintot meghaladja, de nem éri el a 25 millió forintot, a székhelyre és a telephelyekre egyaránt 8,5-8,5 millió forint adóalap vonatkozik, az éves iparűzési adó mértéke pedig 170 ezer forint (2% adókulcs esetében). Ez a kategória magában foglalja azokat a kisvállalkozókat is, akik a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján átalányadózó kiskereskedőként működnek, és akiknek éves bevétele nem haladja meg a 120 millió forintot. 

A vállalkozások általában az évi iparűzési adóbevallást elektronikus úton, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal felületén keresztül nyújthatják be, 2023-tól kezdődően a „23HIPAK” nyomtatvány használatával. Az egyszerűsített adóalap-meghatározást választó adózók esetében a 2023-as évben a helyi adó előlegfizetési időszaka január 1-jétől december 31-ig tart.

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: Art) 2. mellékletének II/A/1/a) pontja szerint minden adózónak, legyen szó naptári évvel azonos vagy attól eltérő üzleti évet használó adózóról, az adóévet követő év ötödik hónapjának utolsó napjáig kell benyújtania az iparűzési adóbevallást. Ennek értelmében a naptári év szerinti üzleti évet követő adózóknak a 2023. adóévről szóló bevallást 2024. május 31-ig kell benyújtaniuk, késedelem és jogkövetkezmények nélkül.

Az egyszerűsített módot választó kisvállalkozóknak nem szükséges gyűjteniük azokat a számlákat, amelyek alapján iparűzési adóalapjukat csökkenthetnék, illetve nem kell az adót több önkormányzat között megosztaniuk. Ebben az esetben, ha a bevételük a megállapított sávhatáron belül marad, nem kötelesek bevallást benyújtani, és az adót is csak egyszer, évente május 31-ig kell megfizetniük. Ha a kisvállalkozó ezt a módszert alkalmazza, akkor az iparűzési adó tekintetében sem adómentességre, sem adókedvezményre, sem adócsökkentésre nem jogosult más önkormányzatoknál.

Az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazó kisvállalkozók számára az adózási folyamat jelentősen leegyszerűsödik. Főszabály szerint nem kötelesek adóbevallást benyújtaniuk, amíg az adott adóévi adó összege nem haladja meg a fizetett adóelőleg összegét, feltéve, hogy nem kívánják a megfizetett adóelőleg és az adóévi adó közötti különbözet visszatérítését igénybe venni. Amennyiben a „23HIPAK” bevallás nem kerül benyújtásra, az önkormányzati adóhatóság azt úgy értelmezi, hogy a kisvállalkozó az adóévi adófizetési kötelezettségét az adóévi adóelőleg megfizetésével kívánja teljesíteni.

Ebben az egyszerűsített módban, az adóelőleg éves szinten, az adóév ötödik hónapjának utolsó napjáig, tipikusan május 31-ig fizetendő, és az összege megegyezik az előző adóév adóösszegével, amennyiben az egyszerűsített adóalap-meghatározást alkalmazták. Ezáltal a kisvállalkozók számára a helyi iparűzési adófizetés egyszerűbb és átláthatóbb folyamatot jelent.

A 2023-as évtől kezdődően a „23HIPAK” bevallás kitöltése során az egyszerűsített adóalap-meghatározást választó adózóknak csak az első előlegfizetési időszak adatait kell megadniuk, amely az adóév május 31-én esedékes. Az áttérés évében, tehát az első alkalmazási évben, egy korábbi adóelőleg is esedékessé válik, amely az adóév harmadik hónapjának 15. napján fizetendő. Ezt az összeget a következő évi, 2024. május 31-én esedékes előleg összegébe kell beszámítani.

Amikor a bevallást töltik ki, különös figyelmet kell fordítani a 2024-es évre vonatkozó egyszerűsített adóalap-meghatározás választására is. Ezt a lehetőséget a bevallási nyomtatványon egy külön mező kitöltésével lehet jelezni. A mező kitöltése önmagában bejelentésnek számít, és bár nem kötelező választani az egyszerűsített adóalap-meghatározást, a döntés jelentős hatással lehet az adózás módjára és adminisztrációs terheire a következő adóévre nézve.

A kisvállalati adó hatálya alá tartozó vállalkozók számára lehetőség van az adóalap egyszerűsített megállapítására, amelyet a kisvállalati adó alapjának 20%-kal növelt összege alapján lehet kiszámolni. Ezt a szabályozást részletesen a Htv. 39/B. §-a tartalmazza. Fontos, hogy az egyszerűsített adóalap megállapítása csak adóévre vonatkozóan választható, és a döntésről az adóhatóság felé történő bejelentést az adóévről szóló bevallásban kell megtenni, legkésőbb annak benyújtási határidejéig. Fontos megjegyezni, hogy ez a döntés később már nem módosítható új bevallás benyújtásával.

Továbbá, fontos tudni, hogy ha a „23HIPAK” bevallás késedelmesen, például támogató vagy hiánypótlási eljárás során kerül benyújtásra, akkor az egyszerűsített adózási módok közül már egyik sem választható meg. Ezek az opciók később sem érvényesíthetők, sem adóellenőrzés, sem jogkövetési vizsgálat során. Ezért kiemelten fontos a bevallások pontos és időben történő benyújtása, hogy a vállalkozások élhessenek az egyszerűsített adózási lehetőségekkel.