2021-től ha KATA-s vállalkozó kapcsolt vállalkozásnak ad számlát, a számla befogadót HATÁR NÉLKÜL 40%-os tételes adó terheli. Ezzel összefüggésben érdemes megvizsgálni a kisadózóknak az üzleti kapcsolataikat olyan szempontból, hogy van-e a számlabefogadóik között kapcsolt vállalkozás.

TÖRVÉNY SZERINTI KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS FOGALMA

A 2012. évi CXLVII. törvény kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló tv. a

“2§ 9. kapcsolt vállalkozás: a Tao. tv. 4. § 23. pontja szerinti meghatározásra hivatkozik 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

“23. * kapcsolt vállalkozás:

 1. a) * az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
 2. b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
 3. c) * az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni,
 4. d) * a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll,
 5. e) * az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll,
 6. f) * az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg,

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

Közeli hozzátartozó PTK: 8:1. § [Értelmező rendelkezések]

E törvény alkalmazásában közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

Egyenesági rokon PTK 4:96. § [A rokoni kapcsolat]

Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS SZEMSZÖGÉBŐL ELŐFODRULÓ ESETEK:

Esetpéldaként a kisadózó egyéni vállalkozásból induljunk ki, aki magának 100%-os tulajdonosa, és önmagának “ügyvezetője”:

Tehát az EV az alábbi esetekben kapcsolt vállalkozása egy másik vállalkozásnak:

 1. az egyéni vállalkozó többségi tulajdonosa egy másik vállalkozásnak
 2. az egyéni vállalkozó közeli hozzátartozója többségi tulajdonosa egy másik vállalkozásnak
 3. az egyéni vállalkozó és közeli hozzátartozója együttesen többségi tulajdonosa egy vállalkozásnak
 4. az egyéni vállalkozó önálló döntési jogkörrel ügyvezetője egy másik vállalkozásnak

BETÉTI TÁRSASÁG ESETÉBEN AZ ALÁBBIAKAT KELL MÉG KÜLÖNÖSEN VIZSGÁLNI:

Kiadózó KATA betéti társaság esetén mint értékesítő felet vizsgálni kell még külön a saját vállalkozás kapcsán:

 1. tulajdoni hányadok megoszlása
 2. ügyvezetők személyét is, illetve önállóan vagy együttesen látják-e el az ügyvezető feladataikat

Összefoglalva:

A törvény konkrétan bírságolja a kapcsolt vállalkozások között a kisadózótól való számla befogadást, ennek adóvonzata komoly kockázatot jelenthet a kisadózókkal üzleti kapcsolatban álló vállalkozás számára is (közvetve a kisadózókat is kellemetlen helyzetbe hozhatja).

Pin It on Pinterest