2021-től ha KATA-s vállalkozó kapcsolt vállalkozásnak ad számlát, a számla befogadót HATÁR NÉLKÜL 40%-os tételes adó terheli. Ezzel összefüggésben érdemes megvizsgálni a kisadózóknak az üzleti kapcsolataikat olyan szempontból, hogy van-e a számlabefogadóik között kapcsolt vállalkozás.

Kapcsolt vállalkozások közötti ügyleteket az adójog azért kezeli kiemelten, mert azt feltételezi a törvény, hogy az üzleti kapcsolataik tekintetében ezek a vállalkozások nem független félként, vagyis az egymás között megkötött szerződéseik tekintetében nem a piaci ár szerint járnak el.

 A törvény alapvetően nem tiltja, hogy egy magánszemély egyszerre több vállalkozásnak a tulajdonosa vagy ügyvezetője legyen egyszerre, és ezek között ráadásul üzleti kapcsolat jöjjön létre, ugyanígy a családtagok és rokonok egymás vállalkozásaival is köthetnek szerződést. A törvény szerint ezekben az esetekben feltételezheti, hogy a megkötött ügyletek árának meghatározása esetén nem elsősorban a független piaci viszonyok befolyásolják, hanem más érdekek is például adóelkerülés vagy nem valós gazdasági adatok kimutatása.

 Az egyéni és társas vállalkozások (Betéti Társaság vagy Korlátolt Felelősségű Társaság) az egymás viszonylatában az alábbi szempontok szerint lehetnek nem független, tehát kapcsolt vállalkozások:

 • Ha egy és ugyanazon magánszemély vállalkozása egy másik saját vállalkozásában közvetlenül, vagy egy leányvállalata révén közvetlenül többségi befolyással bír

 • Ugyanígy az adott vállalkozásokon belül a közeli hozzátartozók szavazati jogát vagy részesedését egybe kell számolni, tehát egy és ugyanazon személynek számítanak

 • Ha egy személy több vállalkozásban is önálló ügyvezető (itt nem kell figyelembe venni a közeli hozzátartozókat)

A családi viszonyoknak azért van jelentősége, mert az adójog szerinti közeli hozzátartozót kapcsoltság viszonylatában nem lehet független félként kezelni, tehát a kapcsoltságot ugyanúgy megalapozhatja egy közeli hozzátartozó, mintha ugyanaz a személy lenne, mint a vizsgált adózó.

A többségi befolyás olyan kapcsolatként értelmezhető, amelynek révén természetes személy egy jogi személyben a szavazatok több mint felével vagy tulajdonosi szempontból meghatározó befolyással rendelkezik, tehát elsősorban egy vállalkozásban a tulajdonosi hányad a többségi befolyást meghatározó elem, ha azok arányosak a szavazatok vagy a más befolyásoló eszközökkel.

EGYÉNI VÁLLALKOZÁS SZEMSZÖGÉBŐL ELŐFORDULÓ ESETEK:

Esetpéldaként a kisadózó egyéni vállalkozásból induljunk ki, aki magának 100%-os tulajdonosa:

Tehát az EV az alábbi esetekben kapcsolt vállalkozása egy másik vállalkozásnak:

 1. az egyéni vállalkozó többségi tulajdonosa egy másik vállalkozásnak
 2. az egyéni vállalkozó közeli hozzátartozója többségi tulajdonosa egy másik vállalkozásnak
 3. az egyéni vállalkozó és közeli hozzátartozója együttesen többségi tulajdonosa egy vállalkozásnak

  Frissítés: egy 2020. novemberi NAV állásfoglalás szerint ha egy egyéni vállalkozó egy másik vállalkozásban ügyvezető, akkor ügyvezetés tekintetében nem állhat fenn kapcsolt vállalkozási státusz, de más jogcímen igen.

BETÉTI TÁRSASÁG ESETÉBEN AZ ALÁBBIAKAT KELL MÉG KÜLÖNÖSEN VIZSGÁLNI:

Kiadózó KATA betéti társaság esetén mint értékesítő felet vizsgálni kell még külön a saját vállalkozás kapcsán:

 1. tulajdoni hányadok és szavazati jogok megoszlása
 2. ügyvezetők személyét is, illetve önállóan vagy együttesen látják-e el az ügyvezető feladataikat

TÖRVÉNY SZERINTI KAPCSOLT VÁLLALKOZÁS FOGALMA

A 2012. évi CXLVII. törvény kisadózó vállalkozások tételes adójáról szóló tv. a

“2§ 9. kapcsolt vállalkozás: a Tao. tv. 4. § 23. pontja szerinti meghatározásra hivatkozik 1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

“23. * kapcsolt vállalkozás:

 1. a) * az adózó és az a személy, amelyben az adózó – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
 2. b) az adózó és az a személy, amely az adózóban – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,
 3. c) * az adózó és más személy, ha harmadik személy – a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával – közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni,
 4. d) * a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll,
 5. e) * az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll,
 6. f) * az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg,

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK:

Közeli hozzátartozó PTK: 8:1. § [Értelmező rendelkezések]

E törvény alkalmazásában közeli hozzátartozó: a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér;

Egyenesági rokon PTK 4:96. § [A rokoni kapcsolat]

Egyenesági a rokonság azok között, akik közül az egyik a másiktól származik.

Közeli hozzátartozók egyértelműen a szülők/nagyszülők, gyerekek/unokák, férj/feleség, testvérek

Tehát nem egyenes ági rokon pl. az após/anyós, testvér leszármazottai, sógor/sógornő, nagybácsi/nagynéni, unokatestvérek.

Összefoglalva:

A törvény konkrétan bírságolja a kapcsolt vállalkozások között a kisadózótól való számla befogadást, ennek adóvonzata komoly kockázatot jelenthet a kisadózókkal üzleti kapcsolatban álló vállalkozás számára is (közvetve a kisadózókat is kellemetlen helyzetbe hozhatja).

A KATA 2021 KISOKOS – Az új szabályok értelmezése és megoldási alternatívák E-KÖNYV tartalma IDE KATTINTVA tekinthető meg.

KATA 2021 KISOKOS

KEDVES KÉRDEZŐK,

A weboldal egy vállalkozás része, ami a megélhetésemet hivatott ellátni.
Tehát az ingyenes segítségnyújtást kérem ne vegyék kötelező érvényűnek.
Csak olyan kérdést tegyenek fel, amit a cikk vagy korábbi kérdések nem tartalmaznak.

Megköszönöm, ha azzal támogatják a munkámat, hogy igénylik a GYORS KÉRDÉS-VÁLASZ SZOLGÁLTATÁST vagy megveszik a KATA 2021 KISOKOS E-KÖNYVET.