A sorozat előző cikkében az alanyi ÁFA mentes adózok külföldi termék beszerzését és értékesítését vizsgáltuk, a mostani cikkben pedig ugyanezen szereplők határon átívelő szolgáltatás nyújtások és igénybevételét vesszük nagyító alá.

Egy alanyi mentes adózó szemével így viselkednek ezek a nemzetközi gazdasági események:

Az alanyi mentes adóalany azokban az esetekben nem járhat el alanyi mentesként (azaz az ilyen bevétel nem számít bele a 12 millió Ft-os korlátba), amikor a szolgáltatás helye nem belföldre esik, hanem EU más tagországába, vagy harmadik országba, tehát ezekről ÁFA bevallást, valamint közösségi ügyletek esetén közösségi adatszolgáltatást kell beadni a NAV felé:

  1. ha a szolgáltatás igénybe vevője adóalany (rendelkezik EU-s adószámmal, vagy harmadik országbeli vállalkozás). Ilyenkor is adómentesen számlázhat az alanyi adómentes adóalany, viszont közösségen belül vagy harmadik országban teljesített szolgáltatásnyújtásra kell hivatkoznia, és bevallás és adatszolgáltatási kötelezettsége is keletkezik.
  2. ha magánszemélyeknek elektronikus szolgáltatást értékesít EU-n belül (pl. telekommunikációs, rádiós és audiovizuális szolgáltatások, tárhely és honlap üzemeltetés, számtech. eszköz távkarbantartása, szoftver, kép, szöveg, zene, film, játék rendelkezésre bocsátása, adatbázis hozzáférés nyújtása, távoktatás). Ilyenkor az igénybe vevő magánszemély letelepedési helye szerinti ország ÁFA kulcsával kell a számlát kiállítani és a MOSS rendszeren keresztül bevallani és befizetni a keletkezett ÁFA-t.FRISSÍTÉS: 2019.01.01. után ezt a szabályt akkor kell csak alkalmazni, ha a szolgáltatás nyújtója egy naptári éven belül eléri a fenti feltételekkel nyújtott szolgáltatásoknál a 10.000 EUR értéket, vagy önállóan ezt választja. Tehát alanyi mentes év 10.000 EUR alatt is alanyi mentesen számlázhatja ezen szolgáltatásokat közösségen belüli (nem belföldi) magánszemélyeknek.

     

  3. ha harmadik országban letelepedett magánszemélyeknek nyújt szolgáltatás a felsoroltak közül (a teljesség igénye nélkül): szellemi alkotásokhoz fűződő jogok átengedése, reklámszolgáltatások, tanácsadások, adatfeldolgozás, banki és pénzügyi szolgáltatások, munkaerő kölcsönzése, termék bérbeadás. Ilyenkor is adómentesen számlázhat az alanyi mentes adóalany, viszont hivatkoznia kell hogy az ÁFA területi hatályán kívül esik a szolgáltatás, és bevallási kötelezettsége is keletkezik.

Kizárásos alapon minden más közösségen belüli és harmadik országba nyújtott szolgáltatásnyújtása során alanyi mentesként kell eljárnia, azaz ezen bevételei beleesnek a 12 millió Ft-os korlátba azaz:

  • EU-n belül magánszemélynek nyújtott olyan szolgáltatások, amelyek nem a fent a 2. bekezdésben felsorolt elektronikus szolgáltatások (évi 10.000 EUR összeghatár alatt)
  • EU-n kívül nem magánszemélynek nyújtott olyan szolgáltatások, amelyek nem esnek bele a fent 3. bekezdésben felsorolt szolgáltatásokba

Szolgáltatás igénybevétel

Itt gyakorlatilag egy esetben van az alanyi mentesnek adófizetési kötelezettsége, amikor másik közösségi adóalanytól vesz igénybe szolgáltatást, és az az adóalany adómentes számlát állít ki neki (hivatkozva a fordított adózásra). Ebben az esetben az alanyi adómentes adóalany önadózás keretein belül vallja be és fizeti meg a szolgáltatás nettó értéke alapján az ÁFA-t Magyarországon. Ugyanígy harmadik országból igénybe vett szolgáltatások esetén is, ha a teljesítés helye belföld és a szolgáltató adómentes számlát állít ki, akkor ÁFA bevallási és fizetési kötelezettség keletkezik önadózás útján.

 

Összefoglalva:
Az alanyi adómentes adóalany nem minden esetben járhat el alanyi mentesként a nemzetközi szolgáltatás nyújtása esetén, vizsgálnia kell, hogy az igénybe vevő adóalany-e, illetve milyen típusú a szolgáltatás. Ez fontos az adómentességre való hivatkozás, és az alanyi adómentesség korlátjába beletartozó értékesítés meghatározásához.
Viszont ha közösségen belülről vagy harmadik országból vesz igénybe szolgáltatást adómentesen, akkor Önadózás útján be kell vallania az igénybe vett szolgáltatás ÁFA-ját, valamint adatszolgáltatásra is kötelezett lesz.